Publicaties
Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg & Wonen Glorieux
Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen in de Zorg (WKKGZ) in werking getreden. Deze wet is van toepassing op alle vormen van zorg. De wet regelt het (toezicht op) de kwaliteit van zorg, de behandeling van klachten en geschillen in de zorg en meldingen aan de IGZ. Klik hier voor een toelichting op de implementatie van de WKKGZ en hier voor de klachtenregeling van Zorg & Wonen Glorieux.
Kwaliteitskader en Kwaliteitsverslag
In het kwaliteitskader licht Zorg & Wonen Glorieux toe hoe zij persoonsgerichte zorg en ondersteuning verleent. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook zorg voor een zinvolle dagbesteding en leefcomfort. De wijze waarop Zorg & Wonen Glorieux continue aan kwaliteitsverbetering van haar (zorg)medewerkers werkt wordt eveneens toegelicht. Zo heeft u inzicht wat u van ons kan verwachten. Bekijk hier het profiel van de personeelssamenstelling. Het volledige Kwaliteitskader Zorg & Wonen Glorieux kunt u hier bekijken.

In het kwaliteitsverslag 2017 legt Zorg & Wonen Glorieux verantwoording af over het kwaliteitskaderplan van 2017. Klik hier voor het kwaliteitsverslag 2017.
Inspectierapport
In maart 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een positief rapport uitgebracht aan de Directie Langdurige Zorg van het Ministerie VWS. De inspectie heeft haar waardering uitgesproken voor het verantwoorde beleid en voor de uitvoering van de Wet Bopz en het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen door de Stichting Zorg & Wonen Glorieux.

Cliƫnttevredenheidsonderzoek

In oktober 2014 heeft Facit voor SZW Glorieux een cliƫnttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met de zogenaamde Consumer Quality-index. De uitkomsten van dit onderzoek geven op heel veel punten aanleiding tot tevredenheid. Op een groot aantal indicatoren scoort SZW Glorieux significant hoger dan het Facit totaal, namelijk: sfeer, inspraak en informatievoorziening, beschikbaarheid van personeel, kwaliteit van de maaltijden en schoonmaak.