Publicaties
Tevredenheidsonderzoek bewoners
In november 2018 heeft Triqs, een onafhankelijk bureau, een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder onze bewoners. We zijn trots op een gemiddelde score van 8,5. Met name de woon- en leefomstandigheden, de communicatie en informatie kregen een zeer goede beoordeling.

Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg & Wonen Glorieux
Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen in de Zorg (WKKGZ) in werking getreden. Deze wet is van toepassing op alle vormen van zorg. De wet regelt het (toezicht op) de kwaliteit van zorg, de behandeling van klachten en geschillen in de zorg en meldingen aan de IGZ. Klik hier voor een toelichting op de implementatie van de WKKGZ en hier voor de klachtenregeling van Zorg & Wonen Glorieux.
Kwaliteitsplan
In het kwaliteitsplan licht Zorg & Wonen Glorieux toe hoe zij persoonsgerichte zorg en ondersteuning verleent. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook zorg voor een zinvolle dagbesteding en leefcomfort. De wijze waarop Zorg & Wonen Glorieux continue aan kwaliteitsverbetering van haar (zorg)medewerkers werkt wordt eveneens toegelicht. Zo heeft u inzicht wat u van ons kan verwachten. Het Kwaliteitsplan Zorg & Wonen Glorieux kunt u hier bekijken.

Het kwaliteitsverslag 2018 kunt u hier downloaden.

Het kwaliteitsverslag 2017 kunt u hier downloaden.