Woonvormen
Glorieuxpark biedt verscheidene woonvormen die aansluiten bij verschillende soorten behoeften en wensen.
Kloosterverzorgingshuis Glorieux is een relatief klein verzorgingshuis waar leven in gezamenlijkheid een belangrijke rol speelt. Deze visie werkt door in allerlei aspecten van het leven.

De leefstijlwoningen bieden onderdak aan zes of zeven (dementerende) ouderen. De bewoners krijgen indien nodig dag en nacht begeleiding, waarbij de nadruk ligt op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en het behoud van de eigen regie.

Gebouw Terhaghe is een voormalig klooster gelegen op het Glorieuxpark. In het gebouw zijn een restaurant, een kapel en andere voorzieningen aanwezig. Er zijn momenteel gerenoveerde studio's beschikbaar met kitchenette en een eigen slaapkamer en badkamer. Hier wonen is mogelijk met of zonder zorgindicatie. Alle noodzakelijke hulp is in het gebouw of in de nabijheid aanwezig. Voor meer informatie klik hier. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Woondiensten Glorieux, tel. 040-2947530 of per email aan
Kloosterverzorgingshuis Glorieux
Kloosterverzorgingshuis Glorieux is een relatief klein verzorgingshuis, waardoor het ook zijn eigen unieke sfeer ademt. Hier is nog tijd voor persoonlijke aandacht en zorg en dat wordt door iedereen als zeer prettig ervaren.
Wie in aanmerking wil komen voor een verblijf in ons verzorgingshuis, heeft een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Ons verzorgingshuis is geworteld in de traditie van het kloosterleven. Daarom speelt leven in gezamenlijkheid een belangrijke rol. Deze visie werkt door in allerlei aspecten van het leven.

Om het communiteitsleven zo veel mogelijk te waarborgen, is het verzorgingshuis sinds maart 2012 ingedeeld in zeven woongroepen. Het eerste aanspreekpunt voor iedere groep is de religieuze leidster. De huisoverste en pastor ondersteunen de religieuze leidsters.Iedere groep wordt begeleid door een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende.
Leefstijlwoningen
De leefstijlwoningen bestaant uit drie woningen waar bewoners in een kleine groep samen wonen. Elke woning biedt onderdak aan zes of zeven (dementerende) ouderen en voldoet aan alle normen van de Wet zorg en dwang (Wzd). De bewoners krijgen indien nodig dag en nacht begeleiding, waarbij de nadruk ligt op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en het behoud van de eigen regie.
Een verblijf in een leefstijlwoning is mogelijk met een indicatie voor (psychogeriatrische) verpleeghuiszorg.

Elk van de drie gelijkvloerse, ruime woningen heeft een eigen karakter en is van alle gemakken voorzien. Huiselijkheid staat centraal bij de inrichting en het gebruik van de woningen. De grote woonkamer met open keuken biedt alle ruimte om samen te leven en elkaar te ontmoeten. Tegelijkertijd kan elke bewoner zich in zijn eigen zit-slaapkamer, met zicht op de aangrenzende tuin, terugtrekken. De omsloten tuin is voor de bewoners vrij toegankelijk.

In de leefstijlwoning Vincentius leven bewoners volgens de traditie van het kloosterleven.

De tweede woning, Lukashuis, biedt ruimte aan bewoners met een antroposofische leefstijl.

De derde woning, Rumah Senang, is geheel ingericht in Indische sfeer voor mensen met een Nederlands-Indische achtergrond die hier rustig in hun eigen verleden kunnen leven.