Nieuws

Deelname Glorieuxpark aan Open Monumenten Dag
13-09-2021

Op 12 september jl. heeft Glorieuxpark deelgenomen aan de Open Monumenten Dag. Er werden drie rondleidingen georganiseerd op het park. Journalist Geert van Elten heeft aan één van de rondleidingen deelgenomen en een artikel voor het ED geschreven. Het artikel leest u  hier.

Interview met directeur-bestuurder E. Smolders in het Katholiek Nieuwsblad
30-08-2021
In de serie Groene Kloosters publiceert het Katholiek Nieuwsblad een reeks verhalen over de activiteiten die religieuze gemeenschappen organiseren op het gebied van duurzaamheid. Onlangs is het interview met directeur-bestuurder E. Smolders gepubliceerd. Het interview kunt u hier lezen.

Gouden Keurmerk Prezo gecontinueerd voor Stichting Zorg & Wonen Glorieux!
21-07-2021
De Stichting Perspekt heeft, na een tussentijdse audit in het kader van het PREZO keurmerk, wederom het Gouden Keurmerk toegekend aan de Stichting Zorg & Wonen Glorieux. Onze organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen en het wegingskader voor verantwoorde zorg en ondernemerschap. We zijn erg trots op dit mooie resultaat!

Diverse vacatures
21-07-2021
Er is een nieuwe vacature voor een Verzorgende IG voor de leefstijlwoningen (PG) m/v en er zijn diverse vacatures voor vrijwilligers op Landgoed Glorieuxpark. Kijk voor meer informatie op vacatures.

Het Momentum actief binnen Landgoed Glorieuxpark
24-11-2020
Zorg & Wonen Glorieux werkt samen met Stichting Het Momentum voor de werving en opleiding van onze vrijwilligers. Het idee hierbij is dat de extra inzet van deze vrijwilligers onze bewoners nog meer mogelijkheden geeft om zo lang mogelijk de regie te houden, waar het nog kan. Het biedt kansen om wat meer naar buiten te gaan, iets te ondernemen, te genieten van deze extra aandacht. Lees het volledige persbericht op partners. Wil jij meer weten over het Momentum? Ben of ken jij een vrijwilliger voor een match op maat? Neem dan contact op met Carla Bodet, vrijwilligerscoördinator c.bodet@woondienstenglorieux.nl of bekijk de website van Stichting Het Momentum www.hetmomentum.nl

Interview met collega Marjo Verwijlen in Groot Eindhoven
29-07-2020
Voor de campagne IkZorg vertelt collega Marjo Verwijlen enthousiast over haar werk bij Zorg & Wonen Glorieux. Marjo werkt al vanaf haar achttiende in de zorg. Ze nam dan ook een bak aan ervaring mee toen ze vier jaar geleden bij Zorg & Wonen Glorieux ging werken. Bekijk hier het interview in Groot Eindhoven.

Zorg & Wonen Glorieux behaalt wederom het Prezo Gouden Keurmerk
15-04-2020
De Stichting Perspekt heeft na een initiële audit het Prezo Gouden Keurmerk toegekend aan de Stichting Zorg & Wonen Glorieux. Alle organisatie-onderdelen, te weten Huize Glorieux, Zonnehoeve en de leefstijlwoningen Lukashuis, Rumah Senang en Vincentius voldoen aan het wegingskader voor verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap. Het keurmerk is verleend op 6 april 2020 en is geldig tot en met 5 april 2023. We zijn erg trots op dit mooie resultaat!

Glorieux scoort uitstekend in zowel het cliënttevredenheids- als medewerkerstevredenheidsonderzoek
06-03-2020
Eind 2019 heeft onderzoeksbureau Triqs beide onderzoeken uitgevoerd onder de bewoners, mantelzorgers en medewerkers van Glorieux. Wij zijn als organisatie erg trots op de uitstekende scores. De thema’s waarop we bij onze bewoners en mantelzorgers de hoogste scores behaalden, zijn de woon- en leefomstandigheden (9.3) en de communicatie- en informatievoorziening (8.3). Bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek scoort de algehele tevredenheid hoog (8) en de collegialiteit en sfeer wordt beoordeeld met een 7,94.

Kwaliteitskader
08-09-2017
In het Kwaliteitskader licht Zorg & Wonen Glorieux toe hoe zij persoonsgerichte zorg en ondersteuning verleent. Bekijk hier het profiel van de personeelssamenstelling. Voor het volledige rapport Kwaliteitskader Zorg & Wonen Glorieux kijk bij Publicaties.

Opening Inspiratietuin
24-05-2017
Op 24 mei is op Landgoed Glorieux de Inspiratietuin op feestelijke wijze geopend. In deze tuin is de spirituele inspiratie van de Zusters van Barmhartigheid vormgegeven. De tuin bestaat uit een labyrint met daarin kunstwerken van Jeannette Claessen en Carla van Olst, diverse teksten uit de wereldgodsdiensten en een permanente plek voor de Wereldvredesvlam. Alles ter inspiratie en bezinning. De Inspiratietuin is een geschenk van de Zusters van Barmhartigheid aan de huidige bewoners van Glorieuxpark en aan allen die er in de toekomst wonen en zorg ontvangen.

Zorg & Wonen Glorieux is trots! Het Gouden PREZO Keurmerk is behaald.
26-04-2017
Zorg & Wonen Glorieux werkt hard aan het verlenen van goede zorg en dienstverlening en is continue op zoek naar mogelijke verbeteringen. Na een uitgebreide toetsing door een onafhankelijk auditteam van Perspekt is vastgesteld dat Zorg & Wonen Glorieux voldoet aan de gestelde eisen voor het Gouden PREZO Keurmerk. PREZO (PREstaties in de ZOrg) is een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor zorginstellingen bij het sturen op verantwoorde zorg én verantwoord ondernemerschap. Een prominente plek tijdens de toetsing wordt ingenomen door de tevredenheid van bewoners en de inzet van de medewerkers.hier

hier

Scroll naar top