Publicaties

Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg & Wonen Glorieux
 

Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen in de Zorg (WKKGZ) in werking getreden. Deze wet is van toepassing op alle vormen van zorg. De wet regelt het (toezicht op) de kwaliteit van zorg, de behandeling van klachten en geschillen in de zorg en meldingen aan de IGZ. Op dit moment is onze klachtenregeling in revisie. Mocht u toch niet tevreden zijn over de gang van zaken in onze organisatie, dan vragen wij u een email te sturen naar . Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op over de wijze waarop u uw klacht kunt indienen.

Kwaliteitsplan
 

In het kwaliteitsplan licht Zorg & Wonen Glorieux toe hoe zij persoonsgerichte zorg en ondersteuning verleent. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook zorg voor een zinvolle dagbesteding en leefcomfort. De wijze waarop Zorg & Wonen Glorieux continue aan kwaliteitsverbetering van haar (zorg)medewerkers werkt wordt eveneens toegelicht. Zo heeft u inzicht wat u van ons kan verwachten. Het Kwaliteitsplan Zorg & Wonen Glorieux 2022 kunt u hier bekijken.

Het kwaliteitsjaarverslag 2021 kunt u hier downloaden.

Scroll naar top