Financieel

Zorg en verblijf zoals beschreven in uw indicatie worden betaald door de Wet langdurige zorg (Wlz).
 

Wel betaalt u vaak een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Kijk op de website van het CAK, https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz voor meer informatie.

Naast de zorg- en dienstverlening die in uw indicatie is opgenomen, biedt Zorg & Wonen Glorieux enkele aanvullende diensten.

Aanvullende diensten

Op dit moment zijn de volgende aanvullende diensten beschikbaar:
• Pedicure
• Fitness/gym
• Kapper
• Wasservice en het merken van uw kleding
• Abonnementskosten voor kabel en telefoon inclusief gesprekskosten
• Speciale activiteiten/uitstapjes

Bekijk hier de tarievenlijst aanvullende diensten.

Deze diensten kunt u naar behoefte afnemen. U betaalt daarvoor een kostendekkende prijs die in overleg met de bewonersraad is vastgesteld.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het digitale Wlz kompas via de link www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas

Advies
Onze cliëntadviseur is u graag van dienst inzake financiële vragen die u mogelijk heeft.

Scroll naar boven