Toelatingscriteria

Onze unieke locatie kenmerkt zich niet alleen door de prachtige omgeving, maar evenzeer door haar bewoners. Vanuit die visie verwelkomen wij gelijkgezinden met open armen.
 

Vooral welkom zijn alleenstaande zorgafhankelijke ouderen zonder naasten.

Voor zorg met verblijf op het Glorieuxpark heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hierin staat beschreven welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft. Hoe u een indicatie aanvraagt, leest u op de website van het CIZ, www.ciz.nl . Uw huisarts, wijkverpleegkundige, casemanager dementie,  maatschappelijk werker of onze cliëntadviseur kunnen u helpen om een indicatie aan te vragen.

Lees verder over de indicatie op onze zorg pagina.

Scroll naar boven