Woondiensten Glorieux

Woondiensten Glorieux is een eigen servicebureau voor het verlenen van diverse diensten op Glorieuxpark.
 

Deze diensten kunnen zijn op het gebied van inkoop, logistiek, huisvesting, nieuw- en verbouw, gebouwenonderhoud, schoonmaak, bewaking en beveiliging, bedrijfshulpverlening, groenvoorziening, post, archief en informatie – communicatietechnologie (ICT).

Duurzame inzetbaarheid

Woondiensten Glorieux wil de dienstverlening verbeteren en de samenwerking tussen Zorg en Wonen Glorieux en Woondiensten Glorieux optimaal laten verlopen, zodat bewoners met vakmanschap en toewijding worden gefaciliteerd en geadviseerd.
Om dit te bereiken worden de werkprocessen herzien en beter op elkaar afgestemd.In een persoonlijk ontwikkelplan wordt van alle medewerkers vastgelegd wat de verbetering van de dienstverlening van hen vraagt, en wat Barmhartige Zorg betekent. We gaan daarbij de dialoog aan met de medewerker. De betrokkenheid van medewerkers zorgt voor een lerende organisatie èn lerende medewerkers, waardoor duurzame veranderingen mogelijk zijn.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.
Scroll naar top