Kwaliteit

Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg & Wonen Glorieux
 

Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet is van toepassing op alle vormen van zorg. De wet regelt het (toezicht op) de kwaliteit van zorg, de behandeling van klachten en geschillen in de zorg en meldingen aan de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Hier kunt u onze klachtenregeling vinden.

Er kan wel eens iets gebeuren, wat niet aan uw verwachtingen voldoet. We staan open voor uw reactie daarop en willen graag met u in gesprek gaan en blijven over klachten. Indien u een klacht heeft, dient u deze allereerst met de betrokken personen en/of direct leidinggevende te bespreken. Mogelijk kan de klacht hierdoor worden opgelost. Het kan zijn dat deze gesprekken niet tot de gewenste oplossing leiden. In dat geval kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Zorg & Wonen Glorieux:

Naam: Marjanne van den Bosch

Mail: klachtenfunctionaris@glorieux.nl

De klachtenfunctionaris heeft als primaire taak het bemiddelen tussen de betrokken partijen. Er zal een schriftelijk oordeel worden gedaan; dit oordeel is niet bindend. Komt u er met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie waarbij Stichting Zorg  Wonen is aangesloten.

Kwaliteitsplan
 

In het kwaliteitsplan licht Zorg & Wonen Glorieux toe hoe zij persoonsgerichte zorg en ondersteuning verleent. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook zorg voor een zinvolle dagbesteding en leefcomfort. De wijze waarop Zorg & Wonen Glorieux continue aan kwaliteitsverbetering van haar (zorg)medewerkers werkt wordt eveneens toegelicht. Zo heeft u inzicht wat u van ons kan verwachten. Het Kwaliteitsplan Zorg & Wonen Glorieux 2023 kunt u hier bekijken.

Het kwaliteitsjaarverslag 2022 kunt u hier downloaden.

Scroll naar boven