Zorg

Genieten van uw oude dag, dat staat bij Glorieuxpark voorop.
 

Daarom bieden we een breed pakket aan welzijn, zingeving en zorg. We gaan daarbij nadrukkelijk uit van wat u nog zelf wilt en kunt. Waar nodig, krijgt u ondersteuning en hulp op maat. Daarbij behoudt u zoveel mogelijk de regie over uw leven.

Personeelssamenstelling

In het kwaliteitskader licht Zorg & Wonen Glorieux toe hoe zij persoonsgerichte zorg en ondersteuning verleent. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook zorg voor een zinvolle dagbesteding en leefcomfort. De wijze waarop Zorg & Wonen Glorieux continue aan kwaliteitsverbetering van haar (zorg)medewerkers werkt wordt eveneens toegelicht. Zo heeft u inzicht wat u van ons kan verwachten. Bekijk hier het profiel van de personeelssamenstelling. Het volledige kwaliteitskader kunt u vinden onder Publicaties.

Indicatie
 
Voor zorg met verblijf op het Glorieuxpark heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hierin staat beschreven welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft. Hoe u een indicatie aanvraagt, leest u op de website van het CIZ, www.ciz.nl . Uw huisarts, een maatschappelijk werker of onze ouderenadviseur kunnen u helpen om een indicatie aan te vragen.
 
Algemene voorwaarden
 

Een aantal landelijke organisaties van zorgaanbieders en cliënten hebben algemene voorwaarden opgesteld voor de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Deze voorwaarden versterken de positie van de cliënt en geven duidelijkheid over wat cliënten en zorgaanbieders van elkaar kunnen verwachten.
Wanneer u in zorg komt bij Zorg & Wonen Glorieux, sluiten wij met u een overeenkomst af. De algemene voorwaarden maken hier onderdeel van uit.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN 2018

Financiering
 

Zorg en verblijf zoals beschreven in uw indicatie worden betaald door Wet Langdurige Zorg (Wlz). Wel betaalt u vaak een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Voor meer informatie kijk op de website van het CAK https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz

Zie tevens onze pagina financieel .

Aanvullende diensten
 

Naast de zorg- en dienstverlening die in uw indicatie is opgenomen, biedt Zorg & Wonen Glorieux enkele aanvullende diensten.

Enkele van de aanvullende diensten:
• Pedicure
• Fitness/gym
• Kapper
• Wasservice en het merken van uw kleding
• Abonnementskosten voor kabel en telefoon inclusief gesprekskosten
• Speciale activiteiten/uitstapjes

Bekijk hier de tarievenlijst aanvullende diensten.

Deze diensten kunt u naar behoefte afnemen. U betaalt daarvoor een kostendekkende prijs die in overleg met de bewonersraad is vastgesteld.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het digitale Wlz kompas via de link www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas

 
CIZ
Centrum voor Indicatiestellingen Zorg
CAK
Centraal Administratie Kantoor
WLZ
Wet Langdurige Zorg
Scroll naar top