Gouden Keurmerk Prezo gecontinueerd voor Stichting Zorg & Wonen Glorieux!

De Stichting Perspekt heeft, na een tussentijdse audit in het kader van het PREZO keurmerk, wederom het Gouden Keurmerk toegekend aan de Stichting Zorg & Wonen Glorieux. Onze organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen en het wegingskader voor verantwoorde zorg en ondernemerschap. We zijn erg trots op dit mooie resultaat!

 » Read more about: Gouden Keurmerk Prezo gecontinueerd voor Stichting Zorg & Wonen Glorieux!  »

Gouden Keurmerk Prezo gecontinueerd voor Stichting Zorg & Wonen Glorieux! Lees verder »