Nieuws

Deelname Lichtjesroute dankzij het Momentum en Lionsclub Keersop

Dankzij Het Momentum, het vrijwilligerscollectief dat voor ons vrijwilligers werft en opleidt voor persoonlijke matches met een aantal van onze bewoners met dementie, mochten onze bewoners meerijden op de Lichtjesroute. Onder begeleiding van mantelzorgers en vrijwilligers konden zij van het schouwspel genieten in  comfortabele auto’s bestuurd door de leden van de Lionsclub Keersop. De reacties waren zeer positief,

Deelname Lichtjesroute dankzij het Momentum en Lionsclub Keersop Lees verder »

Zorg & Wonen Glorieux behaalt wederom het Prezo Gouden Keurmerk

De Stichting Perspekt heeft na een initiële audit het Prezo Gouden Keurmerk toegekend aan de Stichting Zorg & Wonen Glorieux. Alle organisatie-onderdelen, te weten Huize Glorieux, Zonnehoeve en de leefstijlwoningen Lukashuis, Rumah Senang en Vincentius voldoen aan het wegingskader voor verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap. Het keurmerk is verleend op 6 april 2020 en is geldig tot en met 5 april 2023.

Zorg & Wonen Glorieux behaalt wederom het Prezo Gouden Keurmerk Lees verder »

Glorieux scoort uitstekend in zowel het cliënttevredenheids- als medewerkerstevredenheidsonderzoek

Eind 2019 heeft onderzoeksbureau Triqs beide onderzoeken uitgevoerd onder de bewoners, mantelzorgers en medewerkers van Glorieux. Wij zijn als organisatie erg trots op de uitstekende scores. De thema’s waarop we bij onze bewoners en mantelzorgers de hoogste scores behaalden, zijn de woon- en leefomstandigheden (9.3) en de communicatie- en informatievoorziening (8.3). Bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek scoort de algehele tevredenheid hoog (8) en de collegialiteit en sfeer wordt beoordeeld met een 7,94.

Glorieux scoort uitstekend in zowel het cliënttevredenheids- als medewerkerstevredenheidsonderzoek Lees verder »

Opening Inspiratietuin

Op 24 mei is op Landgoed Glorieux de Inspiratietuin op feestelijke wijze geopend. In deze tuin is de spirituele inspiratie van de Zusters van Barmhartigheid vormgegeven. De tuin bestaat uit een labyrint met daarin kunstwerken van Jeannette Claessen en Carla van Olst, diverse teksten uit de wereldgodsdiensten en een permanente plek voor de Wereldvredesvlam. Alles ter inspiratie en bezinning.

Opening Inspiratietuin Lees verder »

Zorg & Wonen Glorieux is trots! Het Gouden PREZO Keurmerk is behaald.

Zorg & Wonen Glorieux werkt hard aan het verlenen van goede zorg en dienstverlening en is continue op zoek naar mogelijke verbeteringen. Na een uitgebreide toetsing door een onafhankelijk auditteam van Perspekt is vastgesteld dat Zorg & Wonen Glorieux voldoet aan de gestelde eisen voor het Gouden PREZO Keurmerk. PREZO (PREstaties in de ZOrg) is een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor zorginstellingen bij het sturen op verantwoorde zorg én verantwoord ondernemerschap.

Zorg & Wonen Glorieux is trots! Het Gouden PREZO Keurmerk is behaald. Lees verder »

Scroll naar boven